Privredno društvo Armax nastalo je iz želje za realizovanjem kvalitetnih projekata, kao društvo koje će uneti novinu u načinu izvođenja građevinskih radova, a sve u cilju podizanja kvaliteta u svakom smislu  i poboljšanju životnih uslova krajnjih korisnika. Osnovano 2011.godine, izdvajanjem iz prethodnog privrednog društva sa brojnim respektabilnim projektima, građevinsko preduzeće Armax funkcioniše u skladu sa svojim davno postavljenim principima,konstantno napredujući u svakom segmentu poslovanja . Sa idejom da napravi razliku u odnosu na jako nizak standard izvođenja radova u Srbiji, Armax postiže nezamislive rezultate u iznalaženju kvalitetnih rešenja,pružajući klijentima i saradnicima osećaj sigurnosti kakav nisu imali do sada.